ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
На 19.12.2012г. с Акт за регистрация № 20121219173246 на длъжностно лице към Агенция по вписванията ...

      "Зърнени храни България" АД е създадена върху традицията и активите на ДСО "Зърнени храни", която до 1991г. е единствената структура в България за изкупуване, съхранение и вътрешна търговия на зърнени култури. По време на периода на преход към пазарна икономика 1997-2000г.,"Зърнени храни" е приватизирана на части, а някои от активите и стават обект на принудително изпълнение от страна на банки. В следствие на непрофесионалното раздържавяване, "Зърнени храни" е практически ликвидирана и има голяма опасност да бъде загубена една уникална за Балканския полуостров, инфраструктура. Акционерите на "Химимпорт" АД, съзнавайки важността и потенциала на селското стопанствов България, базирайки се на големия си опит в търговията с препарати,

торове, горива и др. продукти, свързани със земеделието,започват преди 10 години, още в периода на приватизация и ликвидация, процес на възстановяване на активите и функционалната цялост на "Зърнени храни". В периода 1997-2007 г., от принудителни разпродажби от Агенцията за държавни вземания и банки, неспециализирани в зърнения бизнес (ОББ, SG Експресбанк и Unicredit), и чрез покупка на фалиралите "Добруджанска търговска банка" АД и "Банка за земеделски кредит" АД, са придобити по-голяма част от активите и инфраструктурата на "Зърнени храни".
      Разпокъсаните и недобре стопанисани бази са възстановени, модернизирани и включени в обща информационна система. Преструктурирането и разрастването на фирмата през годините се осъществява съвместно с Централния кооперативен съюз и Централна кооперативна банка. Създаването на "Зърнени храни България" АД след сливане на осем дружества е последният етап от преструктуриране на зърнения бизнес на "Химимпорт" АД. Дружеството е наследник на силните страни и опита на сливащите се дружества, има уникална инфраструктура и операционен модел, които трудно могат да се репликират в днешни условия, не само поради огромните капиталови разходи за тяхното изграждане, но и поради факта, че в тях е вложен опитът на няколко поколения българи. Операционният модел на "Зърнени храни България"АД покрива всички дейности от кредитиране на фермерите с парични средства, горива, торове и препарати до създаване на краен продукт като бутилирани масла, маргарини, дресинги и биодизел. През 2003 г., след закупуване на активите на бившия маслодобивен завод в гр.Провадия, "Слънчеви лъчи България" АД започва производствена дейност. През 2003-2005г. са възстановени и модернизирани производствените мощности. В унисон с Европейската директива за възобновяеми енергийни източници 2003/30/ЕС, през 2006г. Дружеството инвестира в напълно автоматизирана линия за производство на биодизел с капацитет от 100 000т. годишно. Оборудването е доставено от водещата европейска фирма Де Смет - Балестра. През изминалите години основна цел на акционерите на "Химимпорт" АД е придобиването, опазването и възстановяването на активите, както и възвръщането на лидерска позиция в агробизнеса. "Зърнени храни България"АД е публично дружество, чиято стратегическа цел е създаване на блага за обществото, все по-добро обслужване на клиентите, предоставяне на оптимални възможности за труд на служителите и вземане под внимание мнението на акционерите. Ценностите, върху които се крепи нашият бизнес са: фокус върху фермера и клиента, предприемчивост и иновации, лоялност и доверие. Представянето си ще измерим чрез мотивирани и ангажирани служители, доволни партньори, растеж и печалба.